SFP-5UD is a five-zone FACP ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

SFP-5UD is a five-zone FACP,จำหน่ายกล้องวงจรปิด,


วางระบบกล้องวงจรปิด, ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.


SFP-5UD is a five-zone FACP ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) เป็นชุดควบคุมการทำงานของระบบหรือเป็นหน่วยปฏิบัติการ สามารถแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปตามตำแหน่งต่างๆที่ออกแบบเอาไว้

ตู้ควบคุมระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีทุกอาคาร​
อาคารสูงและใหญ่ที่มีอยู่มากมายในบ้านเมืองของเรา หากสังเกตให้ดีจะพบว่ามีการติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ทุก ๆ อาคาร นั่นก็เป็นเพราะว่าในอาคารใหญ่ ๆ ที่มีผู้คนเข้าออกและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่แทบตลอดเวลานั้น หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาการรับมือกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและผู้คนมากมาย รวมถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นลุกลามใหญ่โตได้ เหตุเหล่านั้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้หากมีตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ดี และมีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ระบบที่กล่าวมาเราเช็คได้ว่ามีประสิทธิภาพดีจริงก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้คือ
1 เป็นระบบที่สร้างและออกแบบโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์
เรื่องป้องกันและรับมือกับเพลิงไหม้เป็นเรื่องที่อันตรายและสำคัญ ดังนั้นระบบดูแล ป้องกัน และแก้ไข การเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูงหรือสถานที่ใหญ่ ๆ ย่อมจะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามบ้านเรือนหรืออาคารเล็ก ๆ ดังนั้นจึงต้องได้รับการออกแบบ ควบคุมและติดตั้งอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย รวมถึงระบบดับเพลิงที่ทำงานในด้านอาคารและสถานที่ใหญ่ ๆ และตึกสูง ๆ โดยเฉพาะ
2 เป็นระบบที่ครบวงจร
การวางระบบและติดตั้งจะต้องมีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือน ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากเตือนแล้วยังต้องมีอุปกรณ์และระบบในการดับเพลิงเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพและใช้วิธีการที่เหมาะสมกับอาคารนั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีพนักงานดับเพลิงมาถึง
3 เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย
แน่นอนว่าระบบการแจ้งเตือน ทั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์อื่น ๆ ไปจนถึงอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งในอาคารจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่าย เพราะในยามฉุกเฉินหากต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้ที่ยุ่งยากก็คงเสียเวลา ไม่ทันการณ์และเกิดความเสียหายขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการออกแบบให้ควบคุมการใช้ไม่ให้เข้าถึงได้ง่ายเกินไปสำหรับผู้ไม่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้มีการเผลอเรอนำมาใช้ในเวลาที่ไม่ได้มีเหตุเพลิงไหม้จริง ทำให้สัญญาณเตือนของระบบไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อถึงคราวเกิดเหตุที่แท้จริงด้วย
4 ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน
วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันเพลิงไหม้ของอาคารเหล่านี้ต้องได้มาตรฐาน ทนทานและเป็นอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยม เพราะนั่นหมายถึงชีวิตความปลอดภัยและทรัพย์สินในตัวอาคารและอาคารเองด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้งานได้ดีและถูกตรวจสอบดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

SFP-5UD is a five-zone FACP


SFP-5UD is a five-zone FACP


 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com


SFP-5UD is a five-zone FACP


บริษัท ที.เอส.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริษัท ที.เอส.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาเดินสายไฟ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและ ระบบรักษาความปลอดภัย ต่าง ๆ ดังนี้ ,ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ,ระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ,ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV,ระบบประตูเปิด ปิดอัตโนมัติ, ระบบสัญญาณภัยแจ้งเหตุร้าย ระบบเตือนภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,แก๊สรั่วในสถานีโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น
บริษัท ที.เอส.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย บริการรับให้คำปรึกษา บริการ ติดตั้ง ซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบสัญญาณเตือนโจรกรรม (Intrution Alarm) ระบบ Key card (Access Control)  ควบคุมการเปิด-ปิดประตู ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าต่างๆ ทั่วไป  บริษัท ฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย รับวางระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มานานกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา  เรามุ่งเน้น คัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่ดีและรักษามาตรฐาน การบริการก่อนและหลักการขายด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 

บริษัท ฟรีเท็กสอิลาสติก จำกัด ดูแลและเดินสายระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTVสัญญาณภัยแจ้งเหตุร้าย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ใน โรงงาน และ บริษัท บริษัท ไทยลู้ป เบส จำกัด (มหาชน)ดูแลระบบ ระบบสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เดินสายและติดตั้ง ระบบ CCTV บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เดินสายและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริษัท เอเชีย ไดคลาสติ้ง โปรดักส์ จำกัด เดินสายและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า บริษัท พลูตาหลวง แมเนจเม้นท์ จำกัด ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และโทรทัศน์วงจรปิด CCTVบริษัท โมเดอร์นโฮม ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ดูแลติดตั้งระบบสัญญาณภัยแจ้งเหตุร้าย และโทรทัศน์วงจรปิด CCTVการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย ระบบสัญญาณภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ไทยพารารีน จำกัด ระบบสัญญาณภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม

สนใจติดต่อ
ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.
ที่อยู่ : 345/14-5 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2891 1060,+66 2891 1061,+66 2891 1062,+66 2891 1063,+66 2891 1064
เบอร์โทรสาร :+66 2891 0007
อีเมล์ : tst.tstcom@yahoo.com
เว็บไซต์ : tst_commercial.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.tstcommercial.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *